TARBO  Clicknieuws 

Clicknieuws is een gratis maandelijkse nieuwsbrief voor Tarbo-cursisten om de door hen zelf

behaalde rendementen aan het systeem te kunnen toetsen. Genoemde rendementen zijn netto, na aftrek

 van de transactiekosten, doch incl. retourprovisie en rente.

Ook niet-cursisten kunnen, op verzoek, de nieuwsbrief (eveneens gratis)  per E-mail  krijgen toegezonden

 

TARBO is een goedbewaakte  “trendneutrale”  redelijk stabiele handelstechniek op de AEX.

Dit systeem stuurt als het ware zichzelf, heeft geen mening over de markt, maar  past zichzelf voortdurend aan.
In principe zijn, per maand,  na elke expiratie alle posities automatisch gladgestreken en staan  alle paarden daarna weer veilig op stal.
Na elke maand kan men opnieuw beslissen om de volgende maand het systeem al of niet te handelen.

Ook is er een keuze tussen het snelle TARBO-Quick en de zogenaamde TARBO-RS (Rustige Strategieën)waar  met minder handelingen, 

verspreidt  over een langere periode, eveneens prachtige resultaten behaald kunnen worden.

Het kost echter relatief veel tijd, geld  en inspanning om het systeem te leren. (Je zou het een “vak” kunnen noemen)

Bovendien is een optie-analyseprogramma  en een internetrekening bij een goedkope broker onontbeerlijk.

De winsten kunnen echter aanzienlijk zijn en hebben een redelijk constant verloop. Verliesmaanden komen niet veel voor. (zie bij grafiek Tarbo/ AEX)

Degene die dit systeem beheersen, kunnen in elk type beurs een fraai inkomen genereren.

Transacties volgens het  -   TARBO -systeem zijn alleen mogelijk door uzelf, op uw eigen bankrekening.

(Voor een eventuele privé theorie/praktijkcursus  (1:1)  is doorgaans een wachtlijst)

Regelmatig ontvang ik verzoeken om gelden, volgens het TARBO-systeem, voor derden te willen beheren. Ik ben echter slechts een hobby-belegger en neem geen beleggingsgelden van derden aan. Ook heb ik geen betaalde adviesdienst of signaalservice of dergelijke.

 

 

 

 


                                                                                                                                 

E-mailadresj.breestraat@chello.nl

 

 

M